Arbetade dagar

Vad innebär det att leva med ett jobb som kanske inte är ens dröm och varför känns det som att de som är läkare är bättre samhällsmedborgare än dem som jobbar på verkstad? Långsamma drönarbilder sveper över Ringöns industriområde och gör nedslag på några av de arbetsplatser som länge utgjort navet för arbetarstaden Göteborg. Berättelserna är tagna ur intervjuer gjorda mellan 2015 och 2017 där jag frågat hur de som arbetar på platsen ser på sina arbeten, vad som motiverar dem och vad som får dem att trivas eller inte. En gemensam nämnare är vikten av trygghet, bra arbetskompisar och för en själv meningsfulla uppgifter.