En gata förvandlas

2015 ordnades en konstfestivalen Hall of Fame - Art Laboration festival på Ringön, som ett steg i att locka dit nya människor och samtidigt skapa en mer attraktiv plats för dem som jobbar där. I filmen berättar projektledare Anna Bergman om visionen och arbetet kring festivalen och forskaren Gabriella Olshammar om den roll som konstnärer ofta får i en stadsutvecklingsprocess. Festivalen var ett samarbete mellan fastighetsägare på Ringön och Fastighetskontoret och var en startpunkt för den nystartade konsthallen Järnhallen, som då drevs av Anna Bergman. 13 konstnärer bjöds in och arbetade med sina verk under under två veckor. Mural, graffiti, objekt, foto, film och performence verkade tillsammans på järnmalmsgatan och i Järnhallen.. Konstfestivalen upprepades 2016 då än fler konstnärer bjöds in och fler fastighetsägare upplät sina väggar.