Pågående förhandlingar

Många personer har intressen, visioner och åsikter kring hur och till vad Ringön ska utvecklas. Tjänstemän på fastighetskontoret, fastighetsägare, Saltet på Ringön, människor med egen verksamhet på Ringön. Den här filmen består av ett collage av utdrag ur intervjuer som Gabriella Olshammar gjort under åren 2015-2017. Utvecklingen har fortsatt sedan dess, långsamt enligt vissa, i precis den takt som det var sagt från början enligt andra. De som intervjuas är: Sofie Bårdén, Gert Guldbrand, Krax Haake, Johan, Red Top Larsson, Anita Lindvall, Matilda Lindvall, Niklas Nilsson och Fredrik Olausson.

Läs intervjuer i dess helhet här:

Anita Lindberg

Fastighetsägare – Intervju gjord 2017.12.07

Fredrik Olausson

Stadsbyggnadskontoret – Intervju gjord 2017.07.05

Johan Redtop Larsson

Saltet på Ringön – Intervju gjord 2017.06.08

Krax Krake

Boende och arbetande – Intervju gjord 2018.02.21

Matilda Lindvall

Saltet på Ringön – Intervju gjord i 2017.06.29

Niklas Nilsson

Fastighetsägare – Intervju gjord 2016.04.26

Sofie Bårdén

Fastighetskontoret – Intervju gjord 2017.11.08

Gabriella Olshammar

Forskare – Intervju gjord 2017.11.22