Stadsarkitekten reflekterar

Stadsarkitekten Björn Siesjö menar att Ringön bör ses som en resurs som inte går att ersätta med nybyggnation. Ibland bör vara noga med att göra ingenting, trots det missnöje det skapar hos fastighetsägarna på Ringön. Detta för att skydda området från stadsutvecklingens tunga maskineri. Skydda det måste man om området ska få finnas kvar. I det här fallet betyder det att inte göra en detaljplan för området. Däremot vill Björn att kommunen ska jobba med tillfälliga bygglov, där kan de ta ut svängarna och låta olika aktörer få utrymme. För att möjliggöra det krävs att tjänstemännen slutar vara bokstavstrogna och lär sig böja - dock inte bryta - på reglerna.